ข้อดีและข้อเสียของ Windows 7

Posted by KM IT วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2553, under | 0 ความคิดเห็น


ข้อดีของ Windows 7
1.ประสิทธิภาพดีกว่า > Windows XP 50% , > Windows Vista 25-40%
1.1 เร็วขึ้นโดยใช้ CPU จำลอง Graphic 3D (WDDM 1.0-1.1) ช่วยให้เครื่องที่ไม่มี VGA Card 3D แยกสามารถทำงานได้เต็มที่ + DirectX 11
1.2 ใช้ประสิทธิภาพ Hardware(RAM,HD,etc) ได้เต็มประสิทธิภาพ (มองเห็น RAM 4.00 GB,คัดลอกข้อมูลได้เร็วและเสถียรกว่า Vista)
1.3 ไม่ทำ Index พร่ำเพรื่อเหมือน Vista
2.เสถียร แม้จะเป็น version ทดสอบและเบต้า 1 ก็ยังทำงานได้ดี
และลดอัตราการปิดหน้าจอทั้งหมด (IE) และมีการจำ URL
ที่เข้าล่าสุดก่อนการปิดแบบผิดปกติไว้ ในบางครั้งที่เกิดการทำงานหนัก(Not
Responce) ก็ยังสามารถทำงานอื่นต่อได้เพื่อรอ
3.สามารถทำ virtualization จำลองการทำงานได้ดี (ทดสอบบน Sun xVM
VirtualBox 2.1) ติดตั้ง Windows XP , Windows 7 และ VS2008 พร้อมกันได้
4. สามารถใช้ Application ที่ใช้ได้บน Vista ได้ สำหรับ XP ใช้ได้บางโปรแกรมข้อเสีย

1.ใช้พื้นที่ฮาร์ดิสสำหรับการติดตั้งค่อนข้างมาก (9-11GB)
2.โปรแกรมที่ใช้บน Windows XP อาจใช้ไม่ได้บน Windows 7 (ต้องมีประสบการณ์การใช้ Vista)
3.Driver Hardware มีน้อย และต้องรอให้ Windows Update ให้
อาจใช้ไม่ได้กับเครื่องรุ่นเก่าบางรุ่น (เช่น IBM R51 CPU 1.6GHz แต่ไม่พบ
Driver VGA ทำให้ใช้ประสิทธิภาพ 3D ได้ไม่เต็มที่)
4.อาจมี bug ของ IE 8 beta บ้างในบาง web site , ต้องแก้ปัญหาภาษาไทยโดยยกเลิก font

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.vcharkarn.com/vblog/68727

One Response to "ข้อดีและข้อเสียของ Windows 7"